Du är här

Andreashelps - Vill du hjälpa?

Inlagt av admin sön, 15/02/2015 - 15:38 ×
Andreas helps

Regelbunden matutdelning till över 400 nödlidande hushåll/familjer vilka får mat varje torsdag i Andreaskyrkan (samma familj/hushåll får mat varannan torsdag).
Deltagande i matutdelningen kräver registrering, tyvärr är våra kundgrupper för tillfället fulla och inga nya kan komma förrän tidigast i september.    

Frivilliga från bl.a. Andreaskyrkan, Betel, YWAM Helsinki, Vineyard Helsinki och IEC den internationella församlingen ställer upp 1-4 gånger per månad.

Mat fås från 20-talet leverantörer och numera också från EU. Utdelningen är avsedd för mindre bemedlade som är i behov av mathjälp.

Nu behöver vi din hjälp med allt från att bära och lasta lådor, sortera matprodukter, koka kaffe, registrera och ta emot kunderna till att direkt dela ut mat. Hjälpen behövs för olika uppgifter 10-13 ställa i ordning utrymmen, 12 - 14 flytta tunga kärror bära lådor eller 15-16.30 med att sortera olika livsmedel och förbereda servering eller 16.30 – 20 med olika uppgifter då kunderna kommit. Det är också möjligt att delta kortare pass. Vill du vara med kontakta stefan.salonen@andreaskyrkan.fi 044-7642 613. Nu kan man också vara med onsdagar 14-15 med förberedelser och 15 - 17 med försortering. Meddela gärna när du kan komma.

Gåvor kan betalas till Andreaskyrkan  FI4040552540001676. Matutdelning refnr. 33019