Du är här

Församlingsmöten

Andreaskyrkan ordnar med jämna mellanrum församlingsmöten. Där får hela församlingen samlas, samtala och diskutera om olika aktuella ämnen. Församlingmötena är även en trevlig stund där vi får lära känna varandra och upptäcka den rikedom som finns i en församling.