Du är här

Om oss

Öppen gemenskap

Andreaskyrkan vill vara en öppen gemenskap där alla generationer och nationaliteter kan känna sig välkomna. Vi är en urban församling som ömmar för mis­sion och social rättvisa. Vi samarbetar aktivt med andra kristna samfund. Vi vill tillbe Gud i kreativ mångfald och leva ut Jesu budskap i ord och handling.

Självständig lokalförsamling

Andreaskyrkan är organiserad som en självständig lokalförsamling. I församlingen utgör medlemmarnas frivilliga engagemang bärkraften i den mångfald av aktiviteter som sker innanför och utanför kyrkans väggar. Medlemmar och andra intresserade har möjlighet att engagera sig i olika projekt och aktiviteter enligt eget intresse. Kyrkans ledarskap består av personer med uppgift att undervisa och motivera, leda och trösta. Församlingens ledning består av en styrelse och en ledningsgrupp. Dessutom är flera personer frivilligt engagerade som ledare.

Samarbete och gemenskap med andra kyrkor

Andreaskyrkan är en frikyrkoförsamling som är ansluten till trossamfundet Missionskyrkan i Finland. Missionskyrkan är systersamfund till Suomen Vapaakirkko. På ett internationellt plan är de del av nätverket International Federation of Free Evangelical Churches. Samarbete och gemenskap med andra frikyrkor och med den evangelisk-lutherska kyrkan har alltid varit viktigt. Det här samarbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. Vi tror att mångfalden berikar. Tillsammans kan kyrkor med olika inriktningar utgöra en aktiv del av närsamhället och synliggöra Jesu budskap i ord och gärning. Du kan läsa mer om ekumenik på Ekumeniska rådet i Finlands webbsidor.