Du är här

Sök först Guds rike

Vi har bestämt i ledningsgruppen efter bön och samtal att under våren undervisa och predika om Guds rike. Temat är ”Sök först Guds rike”.

Guds rike är det centrala i Jesus undervisning. Att förstå vad som menas med Guds rike är att komma väldigt nära hjärtat av Bibelns evangelium. Bibeln talar om rike hela 126 gånger.

Om vi vill förstå vad uttrycket “Guds rike” betyder skall vi studera och läsa vad Jesus själv har att säga om det.

Först kan man fråga sig om uttrycket Guds rike och himmelriket är det samma? Matteusevangeliet använder benämning himmelriket och både Lukas- och Markusevangelium använder Guds rike. Egentligen syftar de på en och samma sak. T.ex. i Matteus 19:23-24 använder Jesus båda uttryck då han talar till sina lärjungar.

23 "Jag säger er sanningen: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. 24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."

Bibeln visar också att Guds rike är här och nu, men också någonting som skall komma.

Jesus uppmanar sina efterföljare att söka efter Guds rike och att prioritera det före allt annat.

”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” Lukas 6:33

Under våren ska vi tillsammans söka efter Guds rike genom att studera Bergspredikan som den presenteras i Matteus 5-7.

Varje söndag under våren ta vi upp olika aspekter av Guds rike genom att systematiskt gå igenom Bergspredikan. Att söka Guds rike är att söka förståelse för vad som är Guds vilja för församlingen, för din familj och för arbetslivet.

Välkommen med på upptäcktsresande!

Med vårliga hälsningar,

Susan Haraldson